Hotline: 024 8585 3622

thiennhanpharmacy@gmail.com

Zalo
Đông trùng Donex Gold

Đông trùng Donex Gold

Chiết xuất đông trùng hạ thảo 65%

700.000 đ
Viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc KGS 200g

Viên đông trùng hạ thảo Hàn Quốc KGS 200g

Chiết xuất đông trùng hạ thảo Hàn Quốc 100%

1.100.000 đ
Viên Hoàn Đông Trùng Samsung Bio Pharm

Viên Hoàn Đông Trùng Samsung Bio Pharm

250.000đ - Viên Hoàn Đông Trùng Bio Pharm

250.000 đ
Đông trùng hạ thảo nước Kanghwa

Đông trùng hạ thảo nước Kanghwa

1.350.000đ - Đông trùng hạ thảo nước Kanghwa

1.350.000 đ
Nước đông trùng hạ thảo 10 chai nhỏ 100ml

Nước đông trùng hạ thảo 10 chai nhỏ 100ml

85.000đ - Nước đông trùng hạ thảo 10 chai nhỏ 100ml

85.000 đ
Đông trùng hạ thảo nước Daedong Mẫu mới

Đông trùng hạ thảo nước Daedong Mẫu mới

1.500.000đ - Đông trùng hạ thảo Daedong Korea 60 gói

1.500.000 đ