Hotline: 024 8585 3622

thiennhanpharmacy@gmail.com

Zalo
Hồng sâm củ khô thái lát 200gram

Hồng sâm củ khô thái lát 200gram

2.500.000đ - Hồng sâm củ khô thái lát 200gram

2.500.000 đ
Hồng sâm củ khô 600gr (21-40 củ)

Hồng sâm củ khô 600gr (21-40 củ)

5.000.000đ - Hồng sâm củ khô 600gr (21-40 củ)

5.000.000 đ
Hồng sâm củ khô Heaven 150gram (size 30-10 củ)

Hồng sâm củ khô Heaven 150gram (size 30-10 củ)

6.500.000đ - Hồng sâm củ khô Heaven 150gram (size 30-10 củ)

6.500.000 đ
Thái cực sâm củ khô 600gram

Thái cực sâm củ khô 600gram

9.000.000đ - Thái cực sâm củ khô 600gram

9.000.000 đ
Thái cực sâm củ khô 300gram

Thái cực sâm củ khô 300gram

4.600.000đ - Thái cực sâm củ khô 300gram

4.600.000 đ
Rễ hồng sâm sấy khô 300gram (Loại 1)

Rễ hồng sâm sấy khô 300gram (Loại 1)

2.800.000đ - Rễ hồng sâm sấy khô 300gram (Loại 1)

2.800.000 đ
Hắc sâm củ khô thái lát

Hắc sâm củ khô thái lát

6.000.000đ - Hắc sâm củ khô thái lát

6.000.000 đ
Bột hồng sâm nguyên chất 180gram

Bột hồng sâm nguyên chất 180gram

2.500.000đ - Bột hồng sâm nguyên chất 180gram

2.500.000 đ
Hắc sâm củ khô 300gr

Hắc sâm củ khô 300gr

7.000.000đ - Hắc sâm củ khô 300gr - Hắc sâm nguyên củ cao cấp với hàm lượng ginsenoside vượt trội

7.000.000 đ
Hắc sâm củ khô 150gr

Hắc sâm củ khô 150gr

2.800.000đ - Hắc sâm củ khô 150gr- Hắc sâm nguyên củ cao cấp với hàm lượng ginsenoside vượt trội

2.800.000 đ