Hotline: 024 8585 3622

thiennhanpharmacy@gmail.com

Zalo
46825872

2.500.000đ - Hồng sâm củ khô thái lát 200gram

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
8809118590142

5.000.000đ - Hồng sâm củ khô 600gr (21-40 củ)

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
8809118598124

6.500.000đ - Hồng sâm củ khô Heaven 150gram (size 30-10 củ)

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
8809118590456

9.000.000đ - Thái cực sâm củ khô 600gram

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
8809118590937

4.600.000đ - Thái cực sâm củ khô 300gram

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
46825872

2.800.000đ - Rễ hồng sâm sấy khô 300gram (Loại 1)

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
8809118597059

6.000.000đ - Hắc sâm củ khô thái lát

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
8809118596816

2.500.000đ - Bột hồng sâm nguyên chất 180gram

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
46825872

7.000.000đ - Hắc sâm củ khô 300gr - Hắc sâm nguyên củ cao cấp với hàm lượng ginsenoside vượt trội

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.
46825872

2.800.000đ - Hắc sâm củ khô 150gr- Hắc sâm nguyên củ cao cấp với hàm lượng ginsenoside vượt trội

Sản phẩm chất lượng cao. - bởi , March 16, 2020
5/ 5stars
Sản phẩm chất lượng cao.